André Royke Zugführer
Phillip Saft Zugtruppführer
N. N. Gruppenführer Bergungsgruppe 1
N. N. Truppführer Bergungsgruppe 1
Sven Fliegner Gruppenführer Bergungsgruppe 2
Björn Peine Truppführer Bergungsgruppe 2
N. N. Truppführer Bergungsgruppe 2
N. N. Gruppenführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen
Sascha Kamotzki Truppführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen
N. N. Truppführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen